Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sekundær menu

EliteForsk-konferencen 2007

KU, AU og DTU løb med de fem EliteForsk-priser på hver én mio. kr.

De tre store, danske universiteter, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, løb med de fem EliteForsk-priser på hver én mio. kr., da der i dag på EliteForsk-konferencen på Glyptoteket i København blev uddelt i alt 77 større og mindre priser til eliteforskere.

Om prisen og vinderne

EliteForsk-prisen på én mio. kr. går til fremragende yngre forskere under 45 år af international topklasse og blev overrakt af videnskabsminister Helge Sander til:

  • professor, centerleder Claus Hviid Christensen, Kemisk Institut, DTU,

  • professor, centerleder Dan Zahavi, Afd. for Filosofi, KU,

  • professor, centerleder Klaus Mølmer, Inst. for Fysik og Astronomi, AU,

  • professor, centerleder Rasmus Nielsen, Biologisk Institut, KU,

  • professor, centerleder Søren Nielsen, Anatomisk Institut, AU.

Helge Sander: Forskere er rollemodeller

"De dygtigste forskere og studerende er drivkræfter i at skabe og fastholde internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljøer. Samtidig er de væsentlige rollemodeller for unge, der skal vælge karrierevej", siger Helge Sander.

"Vi skal belønne talenterne, og vi skal åbne døren til verdens videncentre, for danske forskningsmiljøer bliver og forbliver kun blandt de bedste i tæt samspil med tilsvarende elite-forskningsmiljøer i udlandet".

De 77 priser

På konferencen blev der uddelt i alt 77 priser:

  • fem EliteForsk-priser på hver én mio. kr., bevilget af Videnskabsministeriet,

  • 45 EliteForsk-rejsestipendier á 250.000 kr., bevilget af Videnskabsministeriet,

  • 24 Ung Eliteforsker-priser á 200.000 kr., bevilget af Det Frie Forskningsråd i tillæg til konkret projektstøtte fra et af de fem faglige forskningsråd samt

  • tre professorbevillinger over fem år på i alt op mod 57,5 mio. kr. fra Danmarks Grundforskningsfond.

Mønsterbrydere i fokus

"Vi skal blive bedre til at sætte lys på mønsterbryderne. Vidensamfundet skal absolut ikke være forbeholdt de akademiske familier", siger Helge Sander.

"Børn med højtuddannede forældre har ganske vist langt større chance for at blive forskere, end børn af forældre uden finere eksamenspapirer. Men vi uddeler i dag flere eliteforskerpriser til knalddygtige forskere, som bestemt ikke har fået den akademiske tradition ind med modermælken."


Yderligere information om prismodtagerne inden for de enkelte priskategorier kan findes på www.eliteforsk.dk.

Henvendelser til videnskabsminister Helge Sander vedr. ovennævnte kan ske til informationschef Allan Boldt, tlf.: 3392 9739, .