Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sekundær menu

EliteForsk-initiativet

Formålet med EliteForsk er at finde, styrke og pleje nogle af landets dygtigste og mest talentfulde forskere. Ved at styrke eliten i dansk forskning styrker vi også bredden i forskningen – og det er til gavn for alle dele af dansk forskning.

Den første EliteForsk-konference blev afholdt i 2006. Repræsentanter fra kongehuset og ministre har siden uddelt EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier årligt.

I 2011 hædrede Det Frie Forskningsråd for første gang modtagerne af rådets forskerkarriereprogram Sapere Aude på EliteForsk-konferencen. Sapere Aude retter sig imod unge eliteforskere og forskningsledere.

Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris

EliteForsk-prisen gives til fremragende forskere under 45 år af international særklasse. Der uddeles fem priser årligt. EliteForsk-prisen er på 1,2 millioner kroner. 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 går til forskningsaktiviteter.

Universiteter, forskningsinstitutioner og private virksomheder med forskningsaktiviteter kan indstille kandidater til prisen. Alle indstillinger vurderes af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der udvælger og indstiller de fem kandidater til uddannelses- og forskningsministeren.

EliteForsk-prisen blev uddelt første gang i januar 2007. Der er uddelt i alt 36 EliteForsk-priser. De næste EliteForsk-priser bliver uddelt til EliteForsk-konferencen den 6. februar 2014 på Ny Carlsberg Glyptotek.

Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-rejsestipendier

EliteForsk-rejsestipendiet er på 200.000 kr. og skal bidrage til, at meget talentfulde ph.d.-studerende kan få længerevarende studieophold ved de allerbedste forskningsmiljøer i verden.

Universiteter og øvrige ph.d.-gradsgivende institutioner har kunnet indstille et antal kandidater til rejsestipendierne. Institutionernes indstillinger vurderes af Det Frie Forskningsråds bestyrelse, der udvælger og indstiller de ph.d.-studerende til uddannelses- og forskningsministeren.

EliteForsk-rejsestipendierne blev uddelt første gang i januar 2007. Der er i alt uddelt 149 EliteForsk-rejsestipendier. 

 

Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude: DFF-Forskertalent

Det Frie Forskningsråds Forskertalent gives til talentfulde unge forskere, der har opnået en ph.d.-
grad eller tilsvarende inden for de seneste fire år, og som har præsteret forskning af meget høj kvalitet inden for deres felt.

DFF-Forskertalent indgår i Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude. Bevillingen kan kun gives til forskere, der har modtaget et DFF-Individuelt postdocstipendium. DFF-Forskertalent består af en supplerende bevilling på op til 500.000 kr. inklusiv overhead.

Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude: DFF-Forskningsleder

Det Frie Forskningsråds Forskningslederbevilling gives til de bedste yngre forskere, der har opnået en ph.d.-grad eller tilsvarende inden for de seneste otte år, og som efter en postdoc eller et adjunktur har demonstreret evne til original forskning af højeste internationale kvalitet. DFF-Forskningsleder udgør det andet trin i Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude 

Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude: DFF-Topforsker

Det Frie Forskningsråds Topforskerbevilling gives til excellente forskere, der har opnået en professorgrad eller tilsvarende inden for de seneste 20 år, og som i en forskningsmæssig ung alder har udvist selvstændig forskningsaktivitet i international særklasse. DFF-Topforsker udgør det tredje trin i Det Frie Forskningsråds karriereprogram Sapere Aude.

 

Henvendelser til uddannelses- og forskningsministeren vedr. EliteForsk

Pressesekretær Ingeborg Ellern Nielsen, Uddannelses- og Forskningsministeriet, telefon 7231 8009 e-mail:


Yderligere information om EliteForsk

Fuldmægtig Line Svenningsen, Styrelsen for Forskning og Innovation, telefon 7231 8212, e-mail


For yderligere information om Det Frie Forskningsråd

Professor Peter Munk Christiansen, bestyrelsesformand for Det Frie Forskningsråd, telefon 8942 1276, e-mail: