Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sekundær menu

Michael Eilenberg

Adjunkt, ph.d., 35 år

Michael EilenbergMichael Eilenberg - klik på billedet for at se stor version

Fagområde

Socialantropologi og internationale udviklingsstudier.

Forskningsprojekt

Plantagedrift og territorial politik i det indonesisk-malaysiske grænseområde.

Hvordan opstod din interesse for dit forskningsfelt?

Dette projekt bygger direkte på min tidligere forskning om relationen mellem stat og civilsamfund i marginale grænseområder. Min ph.d.-afhandling var et studie af lokale politiske beslutninger vedrørende naturressourcer, som de udspiller sig inden for rammerne af igangværende decentraliseringsprocesser i Indonesien.  Under mit ph.d.-projekt blev det klart, at globale økonomiske processer påvirker og ændrer lokale politiske forhold, og at betingelserne for udvikling – også i relation til udnyttelse af naturresurser – skabes i en tæt relation med nationale og globale processer.

Hvad er de forskningsmæssige udfordringer og perspektiver ved dit projekt?

Indtil nu har der ikke været gennemført systematisk, kvalitativ forskning om samspillet mellem den stigende ekspansion af plantagedrift i marginale områder af Sydøstasien, nationale udviklingsdiskurser og det globale markeds tiltagende efterspørgsel på bio-brændstof. Målet med dette projekt er at producere ny viden om de aktører, der understøtter denne voksende økonomi, hvordan økonomiske og sociale resurser fordeles, og hvilke nye problemstillinger der opstår som følge af disse forandringer. Projektet vil give et innovativt empirisk bidrag til den igangværende forskning på ressource- og jordkonflikter i marginale områder af Sydøstasien, samt udvikle vores viden om konsekvenserne bag storstilede "landbrugsreformer”. Projektet vil således udfylde huller i vores viden om de massive sociale og politiske forandringer, der i øjeblikket finder sted i Indonesiens marginale landdistrikter, hvor intensivering af storstilet kommercielt landbrug, fremhæves som en nationalpolitisk vej ud af fattigdom.

Hvad vil det betyde for din forskerkarriere, at du indgår i Sapere Aude-programmet?

Sapere Aude vil lette mine karrieremål som international funderet forsker, idet jeg får en enestående mulighed for at diskutere og formidle min forskning inden for et større internationalt forskningssamfund. Konkret vil jeg gennem afholdelsen af konferencer og workshops få mulighed for at udvide mine internationale forskningsnetværk. Og ophold på Toronto University og Berkeley vil gøre det muligt at etablere nære forskningskontakter med førende forskere inden for ’Agrarian Politics’ og udviklingsproblemtikker i Sydøstasien.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor i Århus sammen med min kæreste Rikke, der er medicinsk antropolog og forsker på det sundhedsvidenskabelige fakultet, Aarhus Universitet, og vores to døtre Liva på 5 og Aja på 2. De sidste ti års forskningsophold og feltstudier i Indonesien har kun været mulige på grund af den hjælp og støtte, jeg har modtaget hjemmefra. Særligt Rikkes store indsats med at få vores lille familie til at fungere har været uundværlig. De sidste mange år har jeg derudover været fast medlem af vinterbadeklubben Jomsborg, et koldt bad og udsigten over Århus bugten danner de perfekte rammer for afslapning og fordybelse.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Horsens, student fra Langkær Gymnasium, Tilst, og bopæl i Århus Kommune.

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Agrarian expansion and the politics of territoriality on the Indonesian-Malaysian Frontier.

Kontaktoplysninger

Michael Eilenberg. Telefon 8942 9920, 2993 1075; e-mail: .

Forskningsinstitution

Aarhus Universitet, Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik.