Videre til indhold. | Videre til menunavigation

Sekundær menu

Signe Riemer-Sørensen

Postdoc, ph.d., 27 år

Signe Reimer-Sørensen Fagområde

Astro- og partikelfysik.

Forskningsprojekt

Hvad vejer universets letteste partikler?

Kort beskrivelse af projektet

Neutrinoerne er de letteste partikler, vi kender. Faktisk er de så lette, at de i den ellers meget succesrige Standardmodel for partikelfysik er beskrevet som masseløse på trods af, at man i en række neutrino-eksperimenter har påvist, at de må have en masse. Man har dog ikke været i stand til at måle størrelsen af denne masse. Selv om neutrinoerne er meget lette og flygtige, påvirker de dannelsen af stjerner og galakser i det tidlige univers. Denne proces er yderst følsom overfor deres absolutte masse. Derfor kan astronomiske observationer benyttes til at bestemme neutrinoernes masse mere præcist, end man på nuværende tidspunkt kan med laboratorieeksperimenter. WiggleZ-galaksetællingen vil lave et tredimensionelt kort over 400.000 galaksers positioner i et udsnit af himmelrummet. Fordelingen er kraftigt påvirket af neutrinoerne, hvilket tillader os at måle den absolutte neutrinomasse med den hidtil bedste præcision.

De forskningsmæssige udfordringer og perspektiver

Et af de store spørgsmål er, hvorvidt det resulterende tredimensionelle kort over galakserne rent faktisk afbilleder den totale massefordeling i universet, som er den, der påvirkes af neutrinoerne. Det afhænger blandt andet af, om vores forståelse af galaksedannelsen er tilstrækkelig, og om vi kan skelne mellem almindelige astrofysiske effekter og dannelseseffekter. For at undgå en del af de almindelige astrofysiske effekter kortlægger WiggleZ fjerne galakser, hvilket svarer til at se tilbage i tiden.

Hvad er de langsigtede perspektiver?

Neutrinoernes masser og egenskaber er ikke bare et problem for Standardmodellen, men udgør en af de største udfordringer i moderne fysik. En præcis massebestemmelse vil ikke blot øge vores fundamentale viden om partikelfysik, men for eksempel også gøre det muligt at bygge neutrino-teleskoper, som kan undersøge langt fjernere objekter end almindelige teleskoper.

Hvordan forholder projektet sig til områdets internationale udvikling?

Ud over en øget fundamental forståelse af partikelfysikken vil bestemmelse af neutrinoernes masse påvirke en lang række fagområder, for eksempel forbedrede accelerator-eksperimenter, hvor neutrinoerne på nuværende tidspunkt behandles som manglende masse; bedre forståelse af processerne inde i solen og andre stjerner; forbedrede modeller for supernova-eksplosioner; forbedrede simulationer af strukturdannelse i det tidlige univers, som i dag bruges til at teste kosmologiske modeller; og ikke mindst i neutrino-teleskoper, som kan observere langt fjernere objekter end klassiske teleskoper.

For at få adgang til data udføres projektet på University of Queensland i Brisbane sammen med det internationale WiggleZ-samarbejde og i tæt kontakt med danske neutrinospecialister.

Hvordan opstod din interesse for netop dette forskningsfelt?

Jeg er meget fascineret af, at der er så meget i universet, vi ikke forstår. Standardmodellen for partikelfysik er meget succesrig, når det kommer til at forklare universets mindste bestanddele, men den er endnu ikke perfekt, da den hverken forklarer neutrinomasserne eller det mørke stof. På den anden side påvirker de universets største strukturer såsom galakser og galaksehobe, så vi kan bruge det største til at undersøge det mindste - det er da spændende!

Hvilke muligheder giver pengene fra Ung Eliteforskerprisen dig?

Større frihed til at besøge eller invitere verdens førende specialister inden for området og inddrage dem i projektet.

Lidt om mennesket bag forskeren

Jeg bor sammen med min kæreste, som er ingeniør. Jeg er så heldig, at han er villig til at sige sit job i Danmark op og flytte med til Australien. En stor del af vores fritid bruger vi udendørs med at løbe, klatre, mountainbike, sejle kajak, stå på ski og være spejderledere.

Fødested, gymnasium og bopælskommune

Født i Kgs. Lyngby, student fra Gl. Hellerup Gymnasium og bopæl i Københavns Kommune

Forskningsrådets begrundelse for tildeling af prisen

Signe Riemer-Sørensen er 27 år og ph.d. fra Københavns Universitet i 2009. Hun har, for så ung en forsker, en meget flot publikationsliste med fem publikationer i førende tidsskrifter, alle som førsteforfatter, heraf et i toptidsskriftet ”Physical Review Letters”. Signe er citeret mere end 100 gange og har stærke anbefalinger fra blandt andet University of Queensland, Australien, hvor hun har opnået postdocstipendium. Signes arbejde har tiltrukket sig betydelig opmærksomhed fra pressen. Hun er desuden aktiv i undervisningen og har vejledt flere studerende.

Projektet sigter på at undersøge massen af neutrinoer. Neutrinoer er partikler, der vekselvirker gennem den såkaldte svage kraft. Der findes tre neutrinotyper. Man har i de seneste år konkluderet, at neutrinoer ikke er masseløse. Forskellige kerne- og partikelfysikeksperimenter kan måle forskellen mellem de forskellige neutrinoers masse, men massen er endnu ubestemt op til en øvre grænse. Signe Riemer-Sørensens projekt går ud på at udnytte data fra nye optællinger af galakser fra WiggleZ-galaksetællingen til at studere fordelingen af galakser i universet. Denne fordeling er afhængig af neutrinoers masse. Man håber hermed at kunne opnå den hidtil mest præcise bestemmelse af neutrinoens masse. Signes spændende projekt skal udføres ved University of Queensland i Brisbane med støtte fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers har på den baggrund valgt at indstille Signe Riemer-Sørensen som modtager af Det Frie Forskningsråds pris som Ung Eliteforsker 2009.

Yderligere oplysninger om projektet

Signe Riemer-Sørensen. Telefon: 2082 1105 (mobil); e-mail:

Yderligere oplysninger om baggrunden for prisen

Formand for Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers, professor Michael Gjedde Palmgren. Telefon: 3533 2592; e-mail: .

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Measuring the neutrino mass with the WiggleZ survey.

Bevilling fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers

1.233.750 kr.

Ansættelsessted

University of Queensland, Brisbane, School of Mathematics and Physics

Forskningsprojektet udføres på

University of Queensland, Brisbane, School of Mathematics and Physics